Tác giả: TPcctv

Công nghệ P2P trong camera giám sát là gì? Công nghệ P2P – Peer to Peer là công nghệ cho phép sử dụng thuật toán điện…