Tác giả: itgvietnam2021

hiện nay, thời đại 4.0 lớn mạnh, các cá nhân doanh nghiệp đều mong muốn áp dụng công nghệ vào công việc cung cấp để mang được những thành quả thấp nhất. trong thời gian gần đây, những doanh nghiệp rất quan tâm tới Hệ thống quản lý sản xuất MES. bên cạnh đó, không phải công…